Höstresa 7-12 September till Vaeröy i Norge 2020

UNDER HÖSTEN 2020  ÅKER  VI  TILL VAERÖY  7 – 12 SEPTEMBER
VI ÅKER TILL  SALTSTRÖMMEN PÅ 2 ST KORTARE RESOR  DÄR EN AV RESORNA ÄR FRÅN LAND OCH EN MED 2 ST DAGAR MED BÅT SOM VÄNDER SIG TILL DE SOM VILL TESTA HAVSFISKE . DATUM ÄR INTE FASTSTÄLLDA ÄNNU
örjan lundholm storsej popper örjansfiske
fiskeresa vaeröy örjans fiske
fiskeresa örjansfiske vaeröy
vaeröy fiske örjansfiske
hälleflundra vaeröy örjansfiske
fiskeresa vaeröy örjansfiske
örjansfiske bussresa till vaeröy
örjans fiske vaeröy

RESPLAN HÖSTFISKE I SEPTEMBER
Samling kappas parkerning Piteå 07 00 måndagen den 7 september
I bussen försöker vi förbereda bla (tävlingar, utbildning, göra båtlag och boende) Resan med buss tar ca 6-7 timmar
Färjan avgår från Bodö och tar ca 4 timmar.
Därefter inkvartering och iordningställande av utrustning.
Normalt brukar man bara behöva åka 3-4 minuter ut från hamnen innan man är på de första fiskeplatserna.
Sedan fiskar vi tisd-fred och åker hem på lördag 12 sept kl 10.30 med färjan och är tillbaka i Piteå  vid 21 00

BUSSRESAN
Under bussresan som tar ca 7 timmar. Kommer vi att ha några snabba stopp för att röra på sig lite. Dessa timmar i bussen utnyttjar vi med tävlingar och utbildning i Havsfiskets ädla konst. Vi kommer att lära oss skilja på olika fiskarter, lära oss olika typer av beten och hur de används. Allt detta för att lättare få fisk när man kommer fram. När jag träffar folk i Norge så händer det ofta att de fiskar med fel utrustning på rätt ställe och därför blir utan fisk eller kanske fiskar på fel tidpunkt av dygnet. Förhoppningsvis kommer ni att lära er en del om fisket på väg upp.
Naturligtvis finns det toalett ombord på bussen.

BOENDE
Boendet sker i ett tvåvåningshus hus med lite olika antal rum med 2-4 bäddar i varje rum och det är lättast om man bor med dem som man ska fiska med så att man inte stör för mycket om man kommer hem sent

BÅTAR
Vi kommer att fiska från ca 22 – 24 fots båtar(6,5 m-7m) med minst 100 hk motorer som är anpassade för fiske. Vi fiskar 4 st i varje båt .
Självklart så delar man på fisken man får i båten varje dag. Ibland byter man båt och då är det bra att veta att man broderligt delar på fisken även om man skulle bli sjösjuk. För allas trevnad hjälper alla till med att rensa fisken.

FISKE
Några viktiga saker att ha klart för sig inledningsvis är att man i Norge fiskar på djup mellan i princip ytan och ner till 250 meter . För de allra mesta fiskar man från ytan ner till 100m. Det är svårt att fiska på stora djup och det är jobbigt att veva upp. Tipset är att försöka att fiska på max 100 m . Här runt Vaeröy är det ganska grunt och vi brukar inte fiska mycket djupare än 100 meter . Fisken kan vara på alla djup och man behöver inte alltid fiska på botten.

UTRUSTNING OCH BETEN SOM ANVÄNDS UNDER RESAN TILL VAERÖY
Stora jiggar 100-800gr är det många fiskar med och passar till alla rovfiskar. Man behöver inte vara rädd att man har för stora grejer.
Jiggar på 20-30 cm sorterar bort mindre fisk Det kanske inte nappar hela tiden men det är lättare att få en stor på dessa grejer. .
Pirkar 100- 800 gram. Gärna långsmala som går rakt ner i vattnet. Breda pirkar som tar mycket vatten är svåra att få ner och man måste släppa ner så mycket lina för att komma ner. Här gäller det att komma ner till fisken och använda tillräckligt stora beten så att man slipper små fisk upp till 5 kg
Använd inte upphängare och pirk samtidigt. Får man då på 3-4 fiskar på minst 10 kilo st så är det nästan omöjligt att få upp dem. Det är ingen höjdare att kroka en fisk på 15 kilo i sidan. Det är nästan omöjligt att få upp den på tvären.

Spön som är minst 20 – 50 lb och rullar som tar minst 300 m 0,23 mm spunnen lina.
Rulle med flätlina är ett måste och med en grovlek på 0,25 mm och grövre då är man på den säkra sidan. Har du en rulle med räkneverk är det det bästa så att man ser på vilket djup fisken befinner sig. Får man en så finns det garanterat flera på ungefär samma djup. Då är det lätt att hitta tillbaka till rätt djup och fisket blir lättare.

Det lättaste för den som är nybörjare är kanske att hyra spö, rulle och beten för att se om man tycker att det är rolig.
Priset för att hyra spö & rulle 400 kr på resan och hyra av beten 400 kr och då kostar det inget extra om man tappar många pirkar.
Flytoverall 400 kr och då slipper man tvätta den. Betalas på plats till Vidar
Det är också en god ide att hyra flytoverall om man inte har någon sedan tidigare. De luktar inte gott efter några dagars fiske på havet.
Hyra av dessa grejer beställs i samband med bokningen.

Bensin till motorerna får man betala själv och betalas av båtlaget.
Tänk på att man måste ändå ha respekt för havet och vara försiktig. Ha gärna en i reserv dunk så att man inte blir utan bensin på havet.
Varje dag kommer vi att kora dagens STORFISKARE. Vi kommer också att ge pris till resan största fisk.
prisutdelningen kommer att delas ut på bussresan hem.

Försäkring: Se till att ha giltig reseförsäkring som gäller och att du är medveten om att du reser på egen risk. Se även resevillkor

Detta tillkommer
Mat. Bensin till småbåtarna. Eventuellt hyra av spö & rulle flytoverall och beten.

När är fisket bäst
Ebb och flod är mycket olika gentemot svenska förhållanden. Här uppe är skillnaden minst 2,5 meter.
Det är viktigt att ha koll på ebb och flod för att maximera sina fångster. Detta sker två gånger per dygn med en timmas förskjutning varje dag. Dessa skillnader i vattennivåer är det som styr fiskens huggperioder. Den bästa tiden är då vattnet stiger och har sin topp från halv till full flod. Detta innebär att det kommer in vatten från Atlanten som har med sig mat och då är fisken mest aktiv. Den näst bästa tiden är när vattnet är på väg ut då skapas liknande förutsättningar. Det är viktigt att hela tiden kolla på vattenytan om fisken jagar småfisk eller annat syns det på långt håll. Ett annat bra tecken är måsarnas uppträdande. Ser man dykande måsar eller många på samma ställe som flyger lågt. Då kan det betyda att något jagar i ytvattnet och då gäller det att vara med. Stimmen flyttar fort och man måste ibland vara snabb för att få vara med och dela på kakan.
Fisket i Norska havsvatten är mycket spännande dels med tanke på vissa arters storlek, dels också tack vare artrikedomen. Det här gör också att fiskemetoderna måste anpassas, om man nu har intresse av att fånga många arter.

Många önskar information om vilka metoder som används och med vilka redskap man fiskar med i norska havsvatten. På denna sida får du reda på de viktigaste fakta men vi vill understryka att informationen ingalunda är heltäckande. Den riktigt inbitne hittar, utifrån grundläggande kunskap, också på egna innovationer, testar och kommer fram till lösningar som fungerar.
Här följer lite förklaringar på de vanligaste fiskesätten i Norge

PILKFISKET
Är den vanligaste av metoderna vid havsfiske. Vilken utrustning man ska välja beror på fisket som ska bedrivas. Fiskar man mycket bör ett par olika utrustningar finnas i arsenalen. De flesta håller sig dock endast med en utrustning. Den bör då ha en bred funktion. En ”normalutrustning” för norskt havsfiske består av fem huvuddelar: spö, rulle, huvudlina, upphängartackel samt pirk. Se till att fjäderringar och beteslås pallar för tunga och starka fiskar.

Grundutrustning Pilkfiske
Spö 15- 40 lb med eller utan rulltrissa.
Rulle med kapacitet för minst 300 m lina. minst 0.23 mm spunnen lina av kaliber 20- 45 kg .
tackel kan tillverkas själv av ca 1 mm nylon lina på 1- 2,5 meter . Gör upphängar öglor så du kan ta bort/byta krokarna under fisket. Man behöver lite olika enkelkrokar i storlek 1/0-10/0. På dessa kan man sätta gummimaskar och jiggar i olika storlekar och färger eller bara fiskbitar.
För fiske efter mindre arter används tunnare tackel och mindre krok.
Stora jiggar 100-400g är det många fiskar med och passar till alla rovfiskar
Pirkar 100- 600 gram som går rakt ner i vattnet är många gånger att föredra. Då är det lättare att komma ner till botten. om man har för lätta grejer så måste man släppa ut så mycket lina att man inte vet var man är och då fiskar man inte effektivt. Ibland kan det vara bra med en fladdrigare pirk men det är oftast bäst när de är stilla lugnt och man vill få rörelse på betet. Om det är lite vind så kommer pirken eller jiggen att röra sig tillräckligt för att fiskarna ska hugga. Många gånger är det viktigare att vara i närheten av fisken  än vilket bete man har.
På riktigt stora djup och stark ström kan ännu tyngre pirkar behöva användas.
På grunt vatten, 5- 25 meter , kan man med fördel använda en lättare havsfiskeutrustning alternativt spinnutrustning och nylonlina. Istället för små pirkar och drag kan du också använda jiggar 20 – 100 gram .

BOTTENMETE
Sker främst efter havskatt, torsk, långa och lubb från båt med långsam drift eller från land. Istället för upphängartackel används en pirk eller ett tungt sänke. Ovanför pirken sitter 1- 2 st enkelkrokar, vilka förses med en bit fiskfile. Ett kraftigt trevägslekande ca 30 cm – 1 m upp från pirken varifrån man på mittdelen knyter en 0,80-1.20 mm tafs av nylon. Ca 30 cm – 1 m lång med enkelkrok som agnas med fiskfile.

LÄTT BOTTENMETE
Här är det oftast plattfisk som utgör objektet vilket gör att bästa resultatet får man med helt annan utrustning än för pilkfisket. Detta fiske utför man på sandbottnar som man ser ganska klart som ljusgrönt vatten. Gärna strömsatta platser där plattfiskarna kan ligga gömda och vänta på att något kommer drivande med strömmen. Vid lätt bottenmete kan man använda en vanlig 2-hands kastspöutrustning. Plattfiskarna har mycket små munnar varför enkelkrokarna måste vara därefter (sylvassa metekrokar alltså). Fiskedjupet överstiger sällan 20 m ..
Tacklet består av ett sänke eller pirk med en släptafs på 10- 30 cm med en liten enkelkrok som släpas efter botten. Denna agnas med fiskbit eller räka. Det är viktigt att man hela tiden har bottenkontakt för att komma i kontakt med plattfiskarna. Torsk kan man fiska efter lite högre upp i vattnet också.

 

Grundutrustning. Spinn
Tvåhands haspel- eller spinnspö. Rulle beroende på spötyp. Huvudlina av nylon, 0.35- 0.40 mm . Enklaste tacklet består av en pirk eller tyngre drag som efter utkast får sjunka till botten sedan rycker man bestämt och samtidigt vevar in löslinan sedan upprepar man det några gånger. Låt sedan pirken sjunka till botten igen. Är det mycket tång eller dålig botten är det lätt att fastna. Då får man inte släppa ner till botten utan man får försöka släppa ner grejerna så nära som man törs utan att fastna . Fisken står oftast nära tången eftersom bytesdjuren gömmer sig där. Man kan också använda ett sänke på 20- 80 gram och ovanför sätter man en eller 2 upphängare med jiggar. då är risken mindre för bottennapp.

SPINNFISKE
Spinn- eller haspelutrustningen gör det möjligt att både bottenmeta och kasta. Ett tvåhandsspö är att föredra. Här går det bra med en vanlig utrustning som man använder till gädda. denna metod går att fiska från land både där det är djupt eller grunt eller grundtoppar oftast är det torsk och sej, Bleka (lyrtorsk) som kan finnas i alla vattenlager beroende på födoval. Jiggar som bete gör att man inte fastnar så mycket i undervattens- vegetationen. Jiggar i rött och gult samt glittrande i olika färger brukar ge gott resultat Tyngre beten typ Stingsilda och torskdrag ska givetvis finnas med i betesboxen vid spinnfiske. Det är viktigt att låta grejerna sjunka till botten och sedan med ett kraftigt ryck få betet att lyfta från botten innan den fastnar. Fortsätt att lyfta , veva in och sedan får den sjunka lite innan man gör samma sak igen. det är oftast när betet sjunker som fisken hugger.

Lätt spinnfiske (ultralätt)
Det kanske roligaste och det som ger mest fisk är lättspinn eller ultralätt fiske. Anledningen att det är så effektivt är att det finns mest små fiskar och de är inte så kinkiga bara man använder små beten. Att fiska från bryggor och klippor med dessa grejer ger nästan garanterat napp av små sejar, blekor och småtorsk. Det går bra med sin vanliga abborre utrustning om man inte har en ultralätt utrustning. Det man ska tänka på är att inte fiska med för tjock lina 0,15 mm flätlina ger mer fisk än tjockare lina som 0.20- 0.25 mm. Betet simmar bättre med tunna linor. Små jiggar 2- 15 g med olika kroppar funkar bra. Vissa dagar är det vissa färger som är bättre men det viktigaste är att inte ha för stora beten. Fighten blir också roligare om man har lättare grejer. Självklart kommer man att till slut få på en större fisk som sliter av linan , visst kanske det lite surt men det är faktiskt så att man får upp betydligt större fiskar än man kan tro på dessa små grejer.

Reseledare Örjan Lundholm
Lycka till och SKIT FISKE!