Göra egna spinnare

Göra egna Spinnare är inte svårt

En spinnare är ju egentligen ett alldeles osannolikt bete! Ingen betesfisk ser ut eller beter sig som en spinnare. När man fiskar med spinnare handlar det istället om att väcka fisken s nyfikenhet och få dem smaka på dessa för att se om de går att äta. De har ju inga armar eller fingrar som vi som kan känna efter om det är något ätbart. De är skapta så att de måste smaka med munnen för kunna avgöra om det går att äta. Det är därför viktigt att åstadkomma så många och kraftiga nyckel- retningar att fisken helt enkelt inte kan motstå att gapa eller att reflexmässigt kasta sig över betet.
Låt oss börja med att konstatera att den perfekta spinnaren inte existerar i verkligheten!
Det flesta tvinnar linan och är svåra att hålla på speciella djup. De tunga spinnare som ger långa kastlängder är ofta svårare att få att spinna. Små spinnare är svåra att kasta och kräver tunna linor och de tvinnas lätt. Det kan vara svårt att kunna kombinera så många önskade egenskaper som möjligt utan att få några dåliga på köpet. Det är nästan omöjligt men med lite eftertanke kan man komma långt. Alla beten som bygger på spinnarprincipen, där hela eller någon del av betet roterar längs längdaxeln är mer eller mindre en kompromiss. Men om man vet lite mer om de fysiska principerna för hur olika spinnarmodeller fungerar kan man tillverka modeller som passar för det egna fisket eller rent av att skräddarsy sina egna spinnare för vissa fiskesituationer. Därför kan man ganska enkelt bygga om gamla spinnare som inte fungerar eller har krokar som gått av eller rostat till förhoppningsvis nya superbeten. För min egen del har dessa kunskaper inneburit många olika spinnarmodeller genom åren. Många som såg bra ut men funkade inte i praktiken och andra som blev riktigt bra. Jag har inte kasserat och slängt undermåliga beten utan sparat dem som ett slags reservdelslager att bygga egna beten av. De har även används till för att piffa upp både skeddrag och vobblers. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag har också fått lättare att välja rätt spinnare vid olika fiskesituationer eftersom jag har tillverkat beten med just de olika egenskaper jag velat ha. Men inte minst viktigt är att det är roligt att få fisk på egna grejer.

Göra egna spinnare

En traditionell spinnare består av sex eller sju delar. Först och främst den wire som allt är byggt kring, sedan en tre krok eller enkelkrok, kropp och sked. För att sedan få bästa möjliga funktion, d v s att skeden verkligen spinner bra, monteras en lagringspärla framför kroppen och skeden hängs i en svankbygel som i sin tur träs på wiren. Helst monteras ännu en lagringspärla framför svankbygeln. Alla detaljer som behövs för spinnarbygget finns att köpa här hos oss men man kan hitta grejer lite överallt som går att använda som detaljer på spinnare. Wiren kan man själv forma av hårddragen rostfri ståltråd. Som lagringspärlor kan små runda olikfärgade glas- och plastpärlor för halsband användas. Vanlig pianotråd kan användas som kroppswire men är inte helt lyckad eftersom den lätt rostar.

Huggpunkt

Längst ner sitter kroken
Det kan inte nog poängteras hur mycket bättre en spinnare blir med en huggpunkt. Där fisken hugger sitter det tre krokspetsar som förhoppningsvis fisken fastnar på. Trekroken kan göras mer aptitlig genom att förse den med lysmassa, garntuss eller några fjädrar på pimpelkroksvis. Kroppar och skedar kan målas i egna mönster och ges färgkombinationer man tror på men aldrig går att köpa i affärer. Skeden kan också förses med reflex-tejp, men här rekommenderas en viss återhållsamhet. Är skeden kraftigt kupad är det svårt för tejpen att sitta kvar och när den blir blöt och släpper lätt i en kant och gör att den inte spinner lika lätt. Turbulensen kring skeden blir då störd och skeden spinner inte på ett korrekt sätt. Att stansa ut prickar i olika storlekar från reflextejp med en håltång funkar bra och ger en fint utseende. Som extra krydda kan man med en tuschpenna göra en prick som öga.

Verktyg

De enda verktygen som behövs är två tänger. En sidavbitare och böjtång med runda skänklar. Det är bra om böjtången är av bra kvalitet för det blir ganska stor påfrestning på skänklarna när man gör öglorna. De billiga blir fort glappa och det är inte lika lätt att göra öglorna då. Jag har själv en Baccotång som jag haft i snart 25 år utan att den blivit glapp. Dessa kostar inte många kronor heller om man inte redan har dem i garaget.

Arbetsgång

Spinnartillverkningen utgår från hårdragen ståltråd. Den här tråden kallas av en del för rostfri pianotråd. En trådlängd på runt 20 centimeter klipps av med sidavbitaren och rätas sedan med fingrarna. Här skall inga verktyg användas eftersom de kan ge tråden en mängd små veck som kan göra att spinnaren inte får rätt gång. Med hjälp av böj tång och fingrar formas sedan kroköglan som kan se ut på flera olika sätt. När kroköglan är färdig monteras kroken. Kroppen förs ned på wireskaftet och öglans fria ände låses inuti spinnarkroppen. Änden bör vara nästan lika lång som spinnarkroppen för bästa låsning. Det är viktigt att kolla så att stumpen är kortare än kroppens längd och inte sticker ut genom kroppen. Då kommer den att störa den nedre lagringspärlan och därmed också skedens gång i vattnet.

Det andra alternativet är att göra en ögla för kroken är att göra en ögla och vrida änden två ggr runt skaftet. Glöm bara inte att sätta in kroken innan öglan försluts. Trä därefter en lagringspärla på wireskaftet. Se till att storleken är lagom, d v s att skedbygel tillsammans med sked hamnar så långt framför kroppen att skeden kan spinna tätt intill kroppen när spinnaren hålls i lodrät position. Skeden monteras i sin bygel och i sin tur på wireskaftet så att skedens konvexa (bukiga) sida pekar ut från kroppen. Detta är mycket viktigt. Skulle man sätta spinnarbladet fel väg (bukiga sidan inåt)kommer den inte att spinna speciellt bra runt sin egen axel. Sista detaljen är att montera ytterligare en lagringspärla längst upp. Den är inte absolut nödvändig men utgör en garanti för att bygeln inte vidrör frontöglan och störs i sin gång. Därför har jag alltid denna pärla som säkerhet. Avsluta med att göra frontöglan som den första öglan genom att wiretampen viras två varv runt egen part innan den klipps av.  Klipp så nära som det går utan att det blir en vass stump som blir kvar. Det är också mycket viktigt att lämna några millimeters spelrum ned till den främsta lagringspärlan. Skulle man missa detta kommer denna att klämma mot svankbygeln och skeden kommer inte att spinna ordentligt. Lämna inte heller för långt skaft. Då kan hela spinnaren lättare bli böjd och då slutar den att spinna. Händer detta så kan man lätt böja tillbaka den med fingrarna. Använd inte tång så att det blir veck på wiren.

Att tänka på

Skedar och kroppar måste vara någorlunda avpassade i storlek till varandra. Lagringspärlorna måste också vara i lagom storlek. Det går alldeles utmärkt bra att göra spinnare som är lätt kastade, lättstartade, långsamt spinnande, ytgående, snabbspinnande, djupgående eller som har andra egenskaper. Problemet är bara att några av egenskaperna är oförenliga, de går inte att kombinera hos ett och samma bete. En god egenskap är ofta direkt kopplad till en sämre. Spinnare med tung kropp och lång, smäcker sked är lätt kastade – men är som regel svårstartade. De behöver ett mer eller mindre uttalat ryck med spöspetsen för att över huvud taget spinna. Spinnaren med kort och bred sked fungerar särskilt bra på grunda vatten eftersom den typen av sked ger stor bärkraft i vattnet – men å andra sidan tvinnas linan kraftigt. Speciellt tunna linor. En riktigt tung spinnare är bra vid fiske i litet djupare vatten – men är olämplig för de fiskar som är litet kräsna. Spinnaren är för stor och vevas den sakta kommer den att sluta spinna. Ju bredare spinnarskeden är desto längre ut från kroppen roterar den. Detta medför att skeden påverkas av ett stort tryck av vattnet och betet tenderar att gå grunt. Särskilt märkbart är detta tillsammans med en kort, tjock kropp. Detta innebär att den tvinnar linan lättare. Skeden roterar då mer vinkelrätt ut från kroppen och betet får en större volym. Den bredare skeden roterar också långsammare än den långsmala och ger ifrån sig en ljudsignal (tryckvågor) med lägre frekvens. Då den korta, breda skeden också spinner bra redan vid mycket långsam inspinning får vi med den här typen av sked ett bete man kan fiska långsammare med och passar bra när vatten temperaturen är låg och fisken behöver betänketid.

Den långsmala spinnarskeden roterar närmre kroppen, speciellt om denna är lång och slank och vattentrycket blir inte alls lika stort. Den här typen av spinnare har mycket lättare att hålla det djup hemtagningen började på. Den tvinnar också linan mindre. En tung spinnarkropp bidrar till att göra spinnaren lätt- och långkastad, hjälper också betet att kunna fiska på ett större fiskedjup. Med en lättare kropp blir förhållandet naturligtvis det motsatta. Är kroppen lång och smal pressar den inte ut vattnet så långt ut mot skeden vid hemtagningen. Skeden roterar då närmre kroppen och påverkas inte så mycket av vattentrycket. Detta gör att “Bärigheten” inte blir så stor och spinnaren drar sig inte lika lätt upp mot ytan. En nackdel kan vara att skeden kan bli mera “svårstartad” och måste ryckas igång för att börja spinna omedelbart eller för att rotera över huvud taget. Lintvinningen är mycket mindre på dessa spinnare. Stora lagringspärlor passar utmärkt för spinnare i de större storlekarna medan de stör turbulensen framför skeden på små och medelstora beten och gör att de i värsta fall inte spinner alls på grund av detta. Är kroken för stor finns det också risk för att den hakar upp sig i linan. Detta brukar vara ett stort irritationsmoment. Den tvinnar linan duktigt om dimensionen är runt 0,20 eller därunder. Men går man upp till 0,25mm eller 0,30mm är det problemet kraftigt reducerat. Problemet med grövre linor blir då kastlängden.

Olika kroköglor

Hur kroköglan ser ut har ingen betydelse för hur spinnarna skall uppträda i vattnet.
Det kan dock nämnas att om man vinklar ner linöglan så kommer inte lintvinningen att bli lika stor.
Många föredrar att i kroköglan montera en fjäderring i vilken sedan kroken fästs, detta har både fördelar och nackdelar. Krokbyte går lätt och snabbt men vill man att kroken skall monteras så nära kroppen som möjligt hängs den direkt i öglan innan denna sluts, men man har då ingen möjlighet att kunna byta krok. Blir kroken så trubbig eller rostig så att den inte längre fäster fiskarna effektivt återstår inget annat än att demontera spinnaren och att bygga samman den igen runt en ny kroppswire. Det finns dock ett sätt att kombinera fjäderringens och den fasta öglans egenskaper och detta är att tillverka en krokögla i form av just en fjäderring. Wiren snurras då två varv runt böj tångens ena skänkel och klipps av på så sätt att en kort stump sticker ut några millimeter från öglan. Att denna bit skall sticka ut beror på att wiren som används är så pass hård och stel att de täta varven i öglan är svåra att tvinga isär utan hjälp av verktyg. Den utstickande stumpen får man lätt tag i med krokögat och kan byta kroken lätt. Vitsen är ju att kunna göra detta närhelst det kan behövas ute vid fiskevattnet.

Propellerspinnare

Dessa spinnartyper är inte så vanliga att hitta i butikerna och det är faktiskt lite konstigt. Dessa spinner i alla lägen på grund av att den har hålet i centrum och det gör att bladet är tvungen att rotera så fort man drar den genom vattnet. Dessa spinnare gör inte så stort motstånd i luften och därför kan man få bra kastlängder. De är förhållandevis lätta att fiska med på större djup också och man kan veva den hur sakta som helst utan att den slutar spinna. De små propellrarna passar bra till havsöring på våren när man kan låta grejerna gå djupt nära botten. Man kan T.ex. sätta en propeller framför en tubfluga eller framför en jigg. Detta har varit det som gett många abborrar när det varit trögt. Har även satt dessa propellrar framför en vobbler där skeden gått av och kunnat fiska på jättegrunda ställen efter gädda. Detta har varit räddningen många dagar. Propellern hörs tydligt och gäddorna har kommit som kanoner från långa håll. I och med att vobblern flyter kan man låta den ligga still ett antal sekunder. Har man en följare som bara står och tittar på den i 5 sek utan att ta så behövs det oftast bara en liten dragning  för att utlösa hugget.
Det är samma princip att göra dessa spinnare som en vanlig. Skillnaden är att man inte behöver en spinnarbygel och att man bara trär propellern direkt på wiren. Jag brukar ha ett par lagringspärlor på varje sida och så små som möjligt framför propellern. Dessa propellrar kan göras lösa så att man kan hänga dem på olika beten vid behov.

Spinnerbaits

Dessa beten kan vid första anblick se konstiga ut men rätt använt är de väldigt användbara.
Dessa beten används oftast vid bassfiske i USA men både abborre och gädda gillar dessa beten. Framförallt fiske i grunda vikar med vegetation nästan ända upp till ytan är dessa beten effektiva. De både hörs och syns bra och de funkar även bra i vass eftersom kroken sitter i längdriktningen på linan och detta gör att man inte fastnar så lätt.

Nackdelen är att det ibland kan vara lite svårt att fästa fisken eftersom de ibland hugger på skeden.
Fördelen är att de inte tvinnar linan eftersom tyngden är en bit bort från spinnarbladet och därför inte kan rotera runt sin egen axel. Här finns det hur många olika varianter som helst och här är det verkligen fantasin som är begränsningen.
Det bästa är en gjuten kropp med enkelkrok med ingjuten wire som man formar själv annars går det att göra dessa av vilken spinnarkropp som helst.
För att den ska spinna bra sätter man ett litet lekande i spinnarskeden. Då kommer bladet att rotera utan motstånd.

Tandemspinnare

Tandemspinnaren ett billigt alternativ värt att testa om man gör egna spinnare. Som namnet antyder är tandemspinnaren en kombination av två separata beten på samma kroppswire. Tanken bakom detta har från början säkert varit att två beten låter mer än ett och således borde locka mer fisk. Olikformade spinnarskedar sänder ut skilda ljudfrekvenser därför kan det vara bra att skifta mellan olika spinnare. Det gällde att hitta den som lockade fisken bäst vid det aktuella tillfället. Med tandemspinnaren kan vi bredda det spektrum av ljud vi vill att fisken skall reagera på. Vi använder två skedar på betet och eftersom dessa inte skall vara av samma sort och storlek blir det två skilda frekvenser som sänds ut samtidigt. Men det är min absoluta uppfattning att både tröga abborrar och andra svårflirtade fiskar blir lättare att lura med en tandemspinnare. Kanske lite som en plusmeny. Den främre skeden på en tandemspinnare skall alltid vara mindre än den bakre, beroende på att ju större en sked är desto mer turbulent vatten blir det bakom den. Är vattnet mycket turbulent spinner inte en sked på ett tillfredsställande sätt eller kanske inte alls. Placeras en stor sked främst på en tandemspinnare har därför den bakre skeden mycket svårt att “få grepp” i vattnet bakom den större skeden och får därför svårt att spinna. Därför ska den främre skeden alltid vara minst ett nummer mindre än den bakre, gärna också av en helt annan modell. Då blir skillnaden i deras rotationshastigheter ännu mer märkbar och ljudbilden bredare. Viktigt är att den främre kroppen på en tandemspinnare skall vara så lätt som möjligt. En tung kropp kan pressa så hårt bakåt mot den bakre bygeln att denna bromsas och får svårt att rotera. Ett alternativ är att göra ett litet veck på wiren(se bild) efter den mindre spinnarskeden så att den inte trycker på den nedre spinnarskeden och den kan snurra fritt.

Långedrag

Långedraget är ett lockbete som används över stora delar av världen.
Långedraget består traditionellt av 4-6 separata “spinnare” hopskarvade av nylon eller wire. Främst monteras ett roder för att förhindra lintvinning och längst bak en enkelkrok för agnet. Att göra långedrag själv är lätt när man gjort egna spinnare det är samma princip. Utöver att flera exemplar av varje sorts delar krävs tillkommer nylonlina. Det viktigaste är att ha ett trollingroder och den motverkar att hela tacklet tvinnar. Den är fastsatt med två lekanden med hakar. Eventuellt kan man sätta reflextejp på skedarna och rodret.
Varje “spinnare” tillverkas enligt exakt samma principer som för vanliga spinnare men består endast av en ögla, två lagringspärlor, svankbygel med sked, några lagringspärlor och så en ögla igen. Alla “spinnarna” fogas samman med 20-30 centimeter långa bitar av 0.40 – 0.60 millimeters nylonlina. Man kan också göra dessa av metallwire. Då kommer den att gå djupare. På den bakre öglan på den sista “spinnaren” skall en längre bit nylon knytas ca 50-70 centimeter. Detta är tafsen där kroken ska sitta. Helst en sådan med hullingförsett skaft för att hålla kvar agnet bättre. Här är det viktigt att ha vass krok eftersom det är svårare att kroka fisk på detta redskap. Spöet är redan böjt och skedarnas motstånd gör att det kan vara svårt att känna nappen.
Tafsen bör vara klenare än övriga linstumpar, för att om man fastnar så är det förhoppningsvis här linbrottet sker och man behöver bara knyta på en ny tafs. Dessutom kommer den att vara mindre synlig om fiskarna skulle vara skygga. I den främsta lin änden knyts ett lekande med säkerhetshake som monteras i trollingrodret och i motsatta sidan fästs nästa hake. Trollingrodret kan man göra av en plastbit vilken som helst. Det viktiga är att den inte kan snurra runt sin egen axel. Detta för att motverka tvinnad lina som är ett ännu större problem eftersom det är många spinnarskedar. Därför är det viktigt att fästpunkterna på rodret är längst upp i varje ända. Vid fiske från land gör jag om långedraget lite och då sätter jag ett drag eller en tyngre spinnarkropp längst ner som tyngd för att få kastvikt och får samtidigt ett bete som svänger lite. Här kan man sätta fast en tjockare tafslina som är lite styvare så att inte kroken fastnar vid utkastet i någon av spinnarskedarna. Detta kan vara väldigt effektivt i rödingsjöar där man inte får använda båt. Detta är också bra på abborre och regnbåge. På detta sätt kan man experimentera med små spinnarblad och små beten där fisken är skygg och slippa stora tunga utrustningar som oftast används till långedrag. Tänk bara på att inte göra långedraget för långt när man ska kasta från land. Man kan ha 2-4 spinnarblad på dessa beroende på spölängd.

Gäddspinnare

På senare år har det blivit populärt med jättespinnare till storgäddorna. Dessa är väldigt effektiva men är ganska dyra att köpa. Dessa är i princip lika lätt att göra som en vanlig spinnare. Skillnaden är att man har större och grövre komponenter. Wiren som man använder bör vara ca 1mm för att vara tillräckligt styv för att spinnaren ska hålla för grövre gäddor utan att böjas alltför lätt. Spinnarbygeln ska vara större för att skeden ska komma ut från kroppen. I vissa fall så används dubbla spinnarblad för att skapa ännu mer ljudbild. Då sätter man byglarna så att varannan bygel går igenom wiren och låser varandra. Detta gör att bladen tvingas att snurra lättare än om de skulle vara monterade var för sig. Om dessa stora blad skulle vara monterade efter varandra skulle den bakre inte spinna på grund av det turbulenta vattnet.

Mina egna favoritspinnare till gädda

Mina favoritspinnare som jag främst använder till fiske i grunda vikar efter gädda är gjord med utgångspunkt från kompromisserna som finns vid spinnartillverkning och de tar fram de goda egenskaperna hos denna spinnare och gör detta till ett mångsidigt bete med många olika användnings områden. Den är inte vacker men i det här fallet är funktionen viktigare än utseendet.
1. Längst fram sätts ett stort spinnarblad med hål nära centrum typ propellerblad, som gör att den alltid är tvungen att spinna oavsett hur sakta man vevar.
2. Kroppen kan göras av en eller flera spinnarkroppar beroende på hur tungt man vill ha.
3. Gummikjolar en eller flera som trycker vatten och ger volym på betet och gör att betet inte fastnar så lätt i vegetationen. Alternativ är att använda vasskyddade krokar. Vid ett spinnstopp är det viktigt att den inte är så tung att den fastnar i botten direkt utan stannar kvar på grund av volymen. Då har gäddan oftast så pass fart att den bara behöver att gapa för att fånga detta lätta byte.
4. Detta bete går rakt fram och det är nästan 100 % av huggen som fastnar. Nästan inga missar som är vanliga hos ett bete som svänger fram och tillbaka.

Spinnare kan se ut på många sätt

Spinnare består av 7 delar

Viktigt att ha huggpunkter tex utstansade prickar
på skeden och inte minst på kroken

Enklaste sätt att fästa kroken i kroppen.
Trä in öglan i kroppen

Se bild hur man gör en spinnarögla

Böj ner öglan och spinnaren tvinnar linan mycket mindre

Tillverka en fjäderring direkt i wiren så kan man byta krok

Pimpa med propeller och skapa nya beten

sätt ett lekande mellan wire och spinnarbladet
för att den ska spinna perfekt spinnarkroppar går att göra till spinnerbaits sätt alltid ett mindre spinnarblad längst fram

Långedrag av små spinnare  passar bra till kastspö.
Rodret klippte jag ut av en tunn skärbräda

Gäddspinnare som är ca 20 cm
Dubbla spinnarblad. tänk på att trä spinnarbyglarna
i varandra för att spinnaren ska spinna

Min favoritspinnare för grunda vatten ca 15-20 cm

Spinnare kan ha olika utseende

I våra olika startkit som innehåller alla beståndsdelar utom krokar. Kan du prova att göra egna spinnare efter eget tycke och smak

Man behöver en avbitare och en tång med runda käftar för att kunna göra snygga runda öglor

Med håltång kan man göra huggpunkter på spinnarbladen

antingen böjer man en ögla och trycker på kroppen eller så gör man en ögla

När man gör den övre öglan så är det viktigt att se till att blad och lagringspärlor kan snurra fritt

En variant är att snurra spinnartråden några varv och vips har man fått en spinnare man kan byta krokar på

Små spinnarblad kan vara det som behövs för att fiske ska hugga. dessa kan man variera i all oändlighet

Spinnerblades finns i många varianter och är enkla att göra själv

De har ofta 2 spinnarblad. tänk på att ha den mindre först. annars kommer den andra inte att spinna

Att göra egna små Långedrag som går att kasta med från land är inte svårt.

Tänk bara på att ha ett drag eller sänke längst ner

Stora gäddspinnare med dubbla spinnarskedar

Stora spinnarblad fästs som på bilden med spinnarbyglarna så att de går i varandra

Min favoritspinnare som funkar i alla väder och har nästan 100 % krokningsförmåga

Lösa delar av min favoritspinnare

Olika varianter på jättespinnare