2 x 1 liter Polyurethan till att göra hårdbeten

549kr

Urethane snabbhärdande på ca 5 minuter.
Används när man vill göra tex vobbler kroppar eller poppers.
Lättast är att göra en siliconform som man sedan gjuter urethanet i
Färdighärdad är den klarvit:

Innehåller
1 Liter Urethan modell A
1 Liter Urethan modell B
Blandas 50% av A och 50 % B.
Bäst är att väga på en liten digitalvåg för att få samma vikt på de två delarna så att man får rätt hårdhet på slutprodukten

Sörj för god ventilation.
Viktigt att skydda ansiktet och framförallt ögonen så använd heltäckande glasögon.
Använd gärna ansiktsmask
Använd alltid skyddshandskar och kläder som skyddar

I lager

Beskrivning

Polurethan snabbhärdande på ca 5 minuter.
Används när man vill göra tex vobbler kroppar eller poppers.
Lättast är att göra en siliconform som man sedan gjuter urethanet i
Färdighärdad är den klarvit:

Innehåller
1 Liter Urethan modell A
1 Liter Urethan modell B
Blandas 50% av A och 50 % B.
Bäst är att väga på en liten digitalvåg för att få samma vikt på de två delarna så att man får rätt hårdhet på slutprodukten

Sörj för god ventilation.
Viktigt att skydda ansiktet och framförallt ögonen så använd heltäckande glasögon.
Använd gärna ansiktsmask
Använd alltid skyddshandskar och kläder som skyddar